Contact Us
  Add: No.15, Longjiang Road,
  Shangjie District, Zhengzhou
  City, China.    
  Tel:0086-371-63769781    
  Fax:0086-371-63769782   
  Post Code:450044 
  
   
        

Línea de Producción de Polvo

Línea de Producción de Polvo de Yeso Natural

Línea de Producción de Polvo

Línea de Producción de Polvo de Yeso Químico

LM Molino Vertical de rodillos

LM Molino Vertical de rodillos

Molino Péndulo de Alta Presió

Molino Péndulo de Alta Presión

Workshop

Great Wall Mill Great Wall Mill Great Wall Mill Great Wall Mill Great Wall Mill Great Wall Mill